Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Vicente Jiménez, Matías Modesto

   

10/04/1939: acreditació de Matías Modesto Vicente Jiménez que presenta a les autoritats franquistes com a mostra d’haver exercit com a mestre de l’escola unitària número 3 de Manresa des de l’1 de novembre de 1934, i notificació del 4/9/1939 de la Comissió depuradora de magisteri a l’alcalde de Manresa perquè entregui l’expedient de depuració a l’afectat. (Arxiu Comarcal del Bages / Arxiu Municipal de Manresa)

 

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de Matías Modesto Vicente Jiménez. (Archivo General de la Administración)

   

Selecció de fulls del sumari judicial de Matías Modesto Vicente Jiménez. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)