Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Conseqüències laborals per alguns dels detinguts i fugits

     

12-12-1975: Carta d’acomiadament de Francesc Padullés de l’empresa Maquinària Industrial S.A. davant la seva absència en el treball, en haver d’amagar-se per evitar la seva detenció. La notificació s’acompanya d’una informació que relata l’intent de conciliació, sense èxit, entre el treballador i l’empresa. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

8-1-1976: Acta de conciliació entre Francesc Padullés i Maquinària Industrial S.A. per intentar arribar a un acord en el recurs de readmissió del primer. Les dues parts es mantenen en postures divergents i no s’arriba a cap entesa. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

12-1-1976: Demanda de Francesc Padullés a la Magistratura de Treball en presentar recurs d’improcedència en el seu acomiadament a l’empresa Maquinària Industrial S.A. i sol·licitar la seva readmissió. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

14-1-1976: Carta de càrrecs sindicals i treballadors de Manresa i comarca dirigida al rei, a les empreses Maquinària Industrial i Tèxtils Bertrand i Serra i a representants sindicals, entre d’altres, que reclama la readmissió laboral de Francesc Padullés i Sebastià Vives en ser acomiadats després d’absentar-se de la feina per la necessitat de fugir i evitar ser detinguts. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

16-1-1976: Cèdula de citació a l’advocat Marc Viader, provinent de la Magistratura de Treball, per a comparèixer el dia 27 de febrer següent en el judici entre Francesc Padullés i Maquinària Industrial S.A. per reclamació d’acomiadament del treballador. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

16-1-1976: Diligència del magistrat José Rodríguez Quirós notificant la tramitació a judici, pel següent 27 de febrer, del cas de reclamació d’acomiadament de Francesc Padullés a l’empresa Maquinària Industrial S.A. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

17-2-1976: Notificació de l’advocat manresà Francisco Urribaren de la compareixença de Josep Fuentes, Manuel Ramos i altres sindicalistes manresans per a enviar de forma certificada la carta escrita el 14 de gener, destinada a importants càrrecs de la ciutat i l’estat, i amb voluntat de sol·licitar la readmissió laboral de Francesc Padullés i Sebastià Vives. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

18-2-1976: Carta al delegat comarcal del Bages de la CNS, el senyor Calsina, de diversos representants del moviment obrer manresà sol·licitant-li permís i ajut per a reunir-se en un local. En aquesta trobada, on li sol·liciten la seva presència o d’algun altre representant del sindicat vertical, s’havia de parlar sobre la situació d’atur i crisi i sobre els casos d’acomiadament de Francesc Padullés i Sebastià Vives de la seva feina, en haver de fugir evitant la persecució de la Guàrdia Civil. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

20-2-1976: Notificació del magistrat José Rodríguez Quirós a l’advocat Marc Viader perquè aquest citi les persones interessades a testificar en el judici entre Francesc Padullés i Maquinària Industrial S.A. sobre la readmissió del treballador a l’empresa. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

20-2-1976: Carta de l’advocat Marc Viader a la Magistratura de Treball informant-li dels testimonis que cal citar en el judici entre Francesc Padullés i Maquinària Industrial S.A. sobre la readmissió del treballador a l’empresa. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

25-2-1976: Carta de suport a Francesc Padullés del sindicat del metall de Manresa, que sol·licita la seva readmissió a l’empresa Maquinària Industrial S.A. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

27-2-1976: Acta judicial que confirma les postures enfrontades entre Francesc Padullés i Maquinària Industrial S.A. en el cas d’acomiadament del primer en absentar-se de l’empresa. Davant els fets, es sol·licita la sentència del jutjat. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

22-3-1976: Sentència de la Magistratura de Treball que desestima la demanda de readmissió de Francesc Padullés a l’empresa Maquinària Industrial S.A., que l’acomiadà en no presentar-se a la feina durant un mes per evitar la seva possible captura davant les detencions que efectuà la Guàrdia Civil a Manresa contra membres del PSUC i CCOO l’octubre de 1975. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

     

13-4-1976: Notificació de la Magistratura de Treball sobre el seguiment del cas de reclamació d’acomiadament de Francesc Padullés a Maquinària Industrial, S.A. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).

       

13-4-1976: Recurs de suplicació de Francesc Padullés a la Magistratura de Treball sobre el seu cas d’acomiadament de l’empresa Maquinària Industrial, S.A. perquè sigui revisat, al·legant que no se li presentà a ell la carta d’acomiadament el 25 d’octubre de 1975, sinó al seu pare, ja que Francesc Padullés s’amagava davant les detencions d’altres membres del PSUC manresà. Document inèdit. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Marc Viader).