Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

La defensa i el procés judicial

     

18-10-1975: Carta de l’advocat Marc Viader al president del Col·legi d’advocats de Barcelona per denunciar les intromissions del jutges d’instrucció a l’hora de dificultar i alentir els contactes entre els detinguts i els advocats defensors, posant com a exemple el cas d’alguns manresans detinguts (Josep Fuentes, Josep Cònsola, Joan Sala, Jaume Sala, Manuel Pardillo i Manuel Ramos), acusats de pertànyer al PSUC i CCOO. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

28-10-1975: Notificació de la defensa de Josep Fuentes per part dels advocats Albert Fina i Montserrat Avilés al Jutjat d’Ordre Públic de Madrid. Document inèdit. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

4-11-1975: Informe intern dels advocats Albert Fina i Montserrat Avilés en prendre el relleu de Marc Viader en la defensa de Josep Fuentes a partir de l’ingrés d’aquest a la presó Model de Barcelona. Document inèdit. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

6-11-1975: Notificació de la defensa de Josep Fuentes per part dels advocats Albert Fina i Montserrat Avilés al Jutjat d’Ordre Públic número 1 de Madrid. Document inèdit. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

12-11-1975: Sumari 1654/75 referent als cinc detinguts de Manresa acusats de militar al PSUC. Els acusats són sotmesos a situació de presó provisional sense fiança i condemnats a pagar una multa de 30.000 pessetes cadascun. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

22-11-1975: Informe manuscrit dels advocats Albert Fina i Montserrat Avilés del procés seguit en la defensa de Josep Fuentes a partir del seu ingrés a la presó Model de Barcelona. Document inèdit. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

25-11-1975: Demanda de llibertat provisional de Josep Fuentes Ribas al Jutjat d’Ordre Públic número 2 de Barcelona després de gairebé dos mesos de reclusió. La demanda al·lega la voluntat de l’acusat de no defugir la justícia, l’obligació del mateix de complir amb les seves necessitats familiars i laborals i l’absència d’antecedents policials. Document inèdit. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

25-11-1975: Sol·licitud de llibertat provisional del detingut Joan Sala al·legant domicili fix, bon comportament laboral i voluntat de cooperació amb la justícia. Document inèdit. (Col·lecció Santos Valladolid).