Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Mostres de suport i solidaritat

     

25-10-1975:  Carta oberta a l’opinió pública dels detinguts Josep Fuentes, Joan Sala, Josep Cònsola, Manuel Ramos i Jaume Sala en mostra del seu agraïment davant les mostres de solidaritat rebudes, així com per denunciar els maltractes rebuts durant els interrogatoris i sol·licitar la seva llibertat. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

5-11-1975: Carta de suport al detingut Josep Fuentes del secretari general de Lemmerz Española S.A., l’empresa on treballava l’acusat. L’escrit mostra el compromís de Fuentes al llarg de la seva vida laboral a la fàbrica. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

5-11-1975: Carta de suport al detingut Manuel Ramos, de treballadors de la província de Barcelona del sector del transport i comunicacions, per reivindicar la seva innocència i sol·licitar-ne l’alliberament. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

5-11-1975:  Carta de suport al detingut Josep Cònsola del director de Tallers Camps, empresa on treballava l’acusat, per assegurar la seva satisfacció amb el rendiment laboral de Cònsola. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

5-11-1975: Nota informativa de la Guàrdia Civil de Manresa, adreçada al Govern Civil de Barcelona, que informa de l’enviament a diversos particulars de Manresa d’una carta anònima que denuncia els maltractes rebuts pels detinguts i demana la reacció i implicació civil. La nota s’acompanya d’un exemplar de la carta, traduïda al castellà. Document inèdit.  (Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya).

     

6-11-1975: Nota informativa de la Guàrdia Civil de Manresa, adreçada al Govern Civil de Barcelona, sobre la incautació de diversos exemplars de la carta escrita pels cinc manresans empresonats a la opinió pública de la ciutat. L’informe s’acompanya d’un exemplar de la carta. Document inèdit. (Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya).

     

19-11-1975: Carta dels familiars dels cinc manresans empresonats, relacionats amb el PSUC i CCOO, dirigida a l’autoritat judicial pertinent per reclamar una especial protecció pels acusats, així com el seu immediat alliberament, la concessió de l’amnistia política i ajuda econòmica a les famílies en dependre totalment d’ells. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

19-11-1975: Carta dels familiars de membres del PSUC i CCOO manresans, en situació de reclusió o en ordre de recerca i captura. L’escrit reclama la protecció dels perseguits i els detinguts i la immediata absolució i llibertat dels mateixos. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

20-11-1975: Carta de suport al detingut Manuel Ramos del mossèn de la parròquia de Crist Rei de Manresa Fèlix Guàrdia, que destaca la bona conducta moral de Ramos, casat recentment. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

20-11-1975: Carta de suport al detingut Joan Sala del sacerdot consiliari dels Cursets de Cristiandat de Manresa Josep Junyent, que destaca l’assistència de Sala a les trobades de revisió cristiana i als Cursets de Cristiandat i ressalta la seva indubtable orientació cristiana. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

21-11-1975: Carta de suport al detingut Josep Cònsola del rector de la parròquia de Sant Josep de Manresa, que n’afirma la seva bona fama i bona conducta moral i cívica. (Arxiu Comarcal del Bages).

     

21-11-1975: Carta de suport al detingut Joan Sala del sacerdot de Crist Rei de Manresa Joan Aurich, que en ressalta els lligams en la preparació de la missa de la joventut i el seu bon comportament. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

21-11-1975: Carta de suport al detingut Joan Sala del rector de La Seu de Manresa, J. Franquesa, que informa de la conducta religiosa de Sala i de la seva vinculació als Cursets de Cristiandat. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

21-11-1975: Carta de suport al detingut Jaume Sala del rector de la Sagrada Família de Manresa, Josep Codinach, que mostra conèixer l’acusat i el caracteritza per la seva actitud moral, eficiència laboral i criteris humanitaris. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

22-11-1975: Carta de suport al detingut Jaume Sala del mossèn de la parròquia de Valldaura de Manresa Valentí Casals, que elogia la bona conducta de Sala. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

24-11-1975: Carta de suport al detingut Josep Fuentes del rector de la Sagrada Família de Manresa Ramon Boixader, que destaca la bona conducta moral de l’acusat. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

Carta adreçada al Jutjat d’Ordre Públic número 2 de Barcelona per reclamar la llibertat provisional dels detinguts i empresonats Josep Fuentes, Joan Sala, Josep Cònsola, Manuel Ramos i Jaume Sala i acompanyada per firmes de suport de companys, treballadors en el sector del metall. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

25-11-1975: Carta de suport al detingut Josep Fuentes del consiliari de la Pastoral Juvenil de Manresa Marcel·lí Carreras, que ressalta el seu treball en grups parroquials. (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).

     

25-11-1975: Comunicat del secretari del Governador Civil al secretari general del Govern Civil perquè mantingui una reunió amb el Governador arran de l’escrit formulat pels familiars del procés 1674/75, cas relacionat amb els cinc empresonats manresans vinculats al PSUC i CCOO. Document inèdit. (Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya).

     

28-11-1975: Carta de suport al detingut Jaume Sala del rector de la parròquia de la Mión de Manresa, Florenci Costa, que destaca la seva serietat laboral i compromís humà. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

     

1-12-1975: Carta adreçada al Jutjat d’Ordre Públic número 2 de Barcelona, on es reclama la llibertat provisional, per la seva bona conducta, dels detinguts i empresonats Josep Fuentes, Joan Sala, Josep Cònsola, Manuel Ramos i Jaume Sala. El text s’acompanya de firmes de suport.  (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Fundació Cipriano Garcia).