El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Altres. Documents

 

     

23/02/1939: Carta manuscrita del Frare Jaume de Corella a l’Alcalde de Manresa en què li demana que com a representant de la comunitat dels Caputxins d’aquesta ciutat, els hi sigui retornat el solar en què es trobava el seu antic convent derruït. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

13/03/1939: escrit de l’alcalde de Manresa al Comandant militar de la ciutat, en què li demana que autoritzi a la germana carmelita Pilar Soma per què, en representació de la Comunitat de les Carmelites de la Caritat, puguin prendre possessió de local que els pertany i que havien estat desallotjades durant els anys de “dominio rojo”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

   

Agost-setembre del 1939: escrit del governador civil a l’Alcalde de Manresa en què li demana que desallotgi el més urgent possible l’edifici de la Companyia de Jesús. Resposta de l’alcalde en què li informa que el desallotjament ja ha començat (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

23/09/1939: escrit de l’Alcaldia de Manresa al “Comisario del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional” del Palau de la Virreina de Barcelona, en què li fa arribar una llista d’importantíssimes obres d’art que van desaparèixer de les esglésies de Manresa durant “los últimos tiempos de dominación marxista” per ordre de la Generalitat republicana, i que ara, assabentats per la premsa que n’han arribat algunes de l’estranger, demana que s’identifiquin i es faci els possibles per retornar les que siguin de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

14/02/1943: acta sobre la recuperació d’un armonium, propietat de la “Real Cofradia de la Purísima” “perdido desde la revolución marxista”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Juny de 1950: programa dels actes de la reposició de la imatge del Sagrat Cor de Jesús a la cúspide del convent de les Saleses. Hi havia previst un servei d’altaveus a la baixada dels Drets i a al Parc de la Seu per poder presenciar l’entronització. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt