Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Aloy Anell, Pere

     

s/d: el mestre Pere Aloy Anell del Grup Escolar Renaixença en una fotografia de l’època republicana, abans de la Guerra Civil. (Col·lecció particular família Aloy – Riera)

     

s/d: fotografia de Pere Aloy i la seva dona, Josepa Riera. (Col·lecció particular família Aloy – Riera)

     

1931: postal amb fotografia d'una sortida dels alumnes de Pere Aloy, dirigida a Miquel Aloy, de Gironella. Al dors hi diu “Per mitjà d'aquesta foto, en la qual se'ns veu a l'estació de Torelló per tal de retre homenatge als parlamentaris que anaren a Núria, vos desitjo que passeu un feliç dia, en companyia de tots. Pere” (Col·lecció particular família Aloy – Riera)

 
 

Selecció de fulls de l'expedient de depuració del mestre Pere Aloy Anell i diversa documentació referida a la seva activitat i a la seva depuració: nomenament i presa de possessió a Manresa, presentació a les autoritats franquistes el 17/5/1939, notificació de l'alcalde de Manresa al cap de la secció administrativa de primera ensenyança de la província de Barcelona de l'arribada de Pere Aloy Anell a la ciutat, carta de l'alcalde de Gironella al seu homòleg manresà on li confirma la bona conducta del mestre Pere Aloy Anell, full de serveis i càlcul de triennis. (Arxiu Comarcal del Bages, Archivo General de la Administración, Col·lecció particular família Aloy – Riera, Arxiu Municipal de Manresa)