Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Fonts de consulta

ALOY, J., FONS, R. GASOL, P. (1993) Història gràfica de Manresa, La Guerra Civil (1936-1939) volum II, Parcir Edicions Selectes, Manresa. 

ALOY, J., SARDANS, J. (1991) Història gràfica de Manresa, La República (1931-1936) volum II, Parcir Edicions Selectes, Manresa.
 
ARACIL, R. I SEGURA, A. (coordinadors)(2006)  Educació, municipis i república
CEHI- Universitat de Barcelona. Barcelona.
 
BAJONA, I. (2003): L’Institut Lluís de Peguera de Manresa. 75 anys d’activitat docent (1927-2002), Centre d’Estudis del Bages, Monogràfics 26, Manresa.
 
CORNELLÀ, P. Escola republicana en pau i en guerra. El nen, el primer ciutadà de la República. http://www.girona.cat/sgdap/docs/escola_republicana_pau_guerra.pdf (consultat el 25/6/2012)
 
DIVERSOS AUTORS; (2008) Pedagogia, política i tranformació social (1900-1917) . Societat d’Història de l’Educació dels països de llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
 
FONTQUERNI, E., i RIBALTA, M.(1982) L’ensenyament a Catalunya durant la guerra civil, el CENU. Editorial Barcanova, Barcelona.
 
GASOL, P. I ALOY, J. (2001) Joves i republicans, la República a Manresa (1931-1936), Ajuntament de Manresa, Centre d’Estudis del Bages, Manresa i Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Manresa.
 

GÓMEZ, M. L’educació racionalista a Manresa durant les primeres dècades del segle XX, https://www.bllibertari.org/11027 (consultat el 30/4/2021)

 
GONZÁLEZ-AGÀPITO, J. (pròleg i tria de textos) L’escola nova catalana, 1900-1939
Eumo editorial/Diputació de Barcelona, Vic 1992       
 
MARQUÈS, S. Ensenyament republicà vs ensenyament franquista: la repressió del magisteri, Universitat de Girona. http://www.memoriacatalunya.org/articles/art60.htm
(consultat el 3/7/2012)
 
NAVARRO, R. (1979).: L’educació a Catalunya durant la Generalitat (1931-1939), Edicions 62, Barcelona.