Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

La imposició del franquisme: canvis de nom i de les festes dels centres educatius

Poc després de la victòria franquista, en un ple municipal celebrat el 30 de maig de 1939, l’Ajuntament de Manresa va acordar canviar el nom dels següents centres educatius públics de la ciutat:

NOM REPUBLICÀ   NOM FRANQUISTA

Grup Escolar Renaixença

Grup Escolar Bonavista 

Escola del Parc  

Escola de nens del Poble Nou   

Escola de la Ctra. de Santpedor   

Escola de Viladordis   

Escola de les Farreres    

Grupo Escolar Generalísimo Franco

Grupo Escolar Padre Algué

Escuela Nacional José Antonio

Escuela Nacional San Jaime

Escuela Nacional Calvo Sotelo

Escuela Nacional Víctor Pradera

Escuela Nacional Sagrada Familia

A més a més, en el mateix ple municipal, es va acordar la “reposición del Santo Crucifijo en las escuelas y a la colocación de la Imagen de la Inmaculada Concepción y de la efigie del Generalísimo Franco” a totes les escoles.

Un altre aspecte que l’alumnat va notar profundament va ser el canvi en el calendari festiu de les escoles. Van començar a celebrar-se una sèrie de dies de festa en commemoració de festivitats religioses i franquistes; a més a més s’establiren pel Ministerio de Educación Nacional una sèrie de commemoracions que s’havien de celebrar dintre l’escola, dins l’horari lectiu. El calendari festiu i commemoratiu va quedar establert de la següent manera:

DIES FESTIUS

COMMEMORACIONS DINS L’ESCOLA

8 de setembre, Natividad de Ntra. Señora
1 d’octubre, Día del Caudillo
12 d’octubre, Fiesta de la Hispanidad
1 de novembre, Todos los Santos
2 de novembre, Día de los Difuntos
8 de desembre, la Immaculada Concep-ción
24 de gener, Liberación de Manresa
2 de febrer, Purificación de Ntra. Señora
19 de març, San José
Movible, la Anunciación de Ntra. Señora
1 d’abril, Fiesta de la Victoria
2 de maig, Fiesta de Independencia
Movible, Ascensión del Señor
Movible, Lunes de Pascua de Pentecostés
Movible, Corpus Christi
8 de juny, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
24 de juny, San Juan Bautista
29 de juny, San Pedro y San Pablo
1 de juliol, Exaltación del Trabajo
25 de juliol, San Jaime Apóstol, patrón de España

29 d’octubre, Día de los Caídos
20 de novembre, Muerte de José Antonio
27 de novembre, San José de Calasanz
9 de febrer, Día del Estudiante Caído
Movible, Miércoles de Ceniza
7 de març, Santo Tomàs de Aquino
10 de març, Mártires de la Tradición
19 d’abril, Fiesta de la Unificación
3 de maig, Invención de la Santa Cruz
30 de maig, San Fernando
13 de juny, Exaltación de Calvo Sotelo