Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

L’escolarització del cens escolar manresà

Segons les estadístiques oficials, el cens de la població escolar  fins als 14 anys, a l’any 1931, era d’uns 4.500 nois i noies, dels quals n’hi havia uns 3.100 d’escolaritzats i uns 1.400 sense escolaritzar.  L’estadística feta pel CENU al setembre de l’any 1936 ja ens dóna 4.800 nens  escolaritzats  i 648 sense escolaritzar, per tant la proporció de quitxalla sense anar a l’escola havia baixat d’un 30% a un 12% en els anys de la República.

En tan sols 5 anys la quantitat de nens
sense escolaritzar disminuí del 30 al 12%.

CENS ESCOLAR EL 26/10/1938

Escola 6-14 anys 2-5 anys
Escola del carrer Barcelona 50 4
Escola del carrer Ginjoler 86 28
Escola del carrer Major 53 1
Escola de la Plaça Catalunya 50 2
Grup Bonavista 389 39
Grup Francesc Macià 137 2
Grup Escolar Renaixença 876 66
Grup Catalunya 448 87
Grup Cardener 266 46
Grup Natura 431 65
Grup Joan Selves i Carner 335 38
Grup Llibertat 1 411 48
Grup Llibertat 2 i 3 133 12
Parc de la Seu 86 5
Escola de les Farreres 51 0
Escola del Guix 52 8
Escola de la Ctra. Santpedor 74 4
Escola de Viladordis 57 0
  3.985 455

Pel que fa als estudis de secundària no hi havia cap mena de problema d’escolarització ja que les aules de l’Institut de Segon Ensenyament encabien ben bé tots els nois i noies que desitjaven, o podien, cursar el batxillerat.

ALUMNAT MATRICULAT A L’INSTITUT DE MANRESA

Curs Alumnat oficial Alumnat lliure TOTAL
1931-32 179 225 404
1932-33 170 231 401
1933-34 300 174 474
1934-35 426 63 489
1935-36 490 49 539
1936-37 285 127 412
1937-38 168 145 313
1938-39 295 47 342

(Dades extretes del llibre “L’Institut Lluís de Peguera de Manresa”, d’Ignasi Bajona Oliveras, Centre d’Estudis del Bages, Manresa 2003, pp. 78 i 104).