Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Invers Pi, Antoni


 

Fotografies d’Antoni Invers Pi en diferents moments de la seva vida. La primera correspon a mitjan anys 20 del segle passat; la segona i la tercera són dels anys 30 i la darrera de finals del franquisme. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

 

Selecció de fulls del sumari judicial d’Antoni Invers Pi. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)

     

Document pel qual es nomena Antoni Invers Pi ajudant interí d'Anglès de l'Institut Nacional de Segon Ensenyament. 05/11/1931. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

07/11/1931: certificat conforme Antoni Invers Pi pren possessió de la plaça de professor interí d’Anglès a l'Institut Nacional de Segon Ensenyament. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

03/09/1933: certificat conforme Antoni Invers Pi havia estat mestre del Liceu Dalmau. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

1933: fulletó de propaganda del Liceu Invers. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

19/10/1939: registre d’ingrés d’Antoni Invers Pi a la “Prisión Celular de Barcelona”. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

10/12/1939: document presidiari on consta la data en què Antoni Invers hauria d'acabar de complir la condemna. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

   

04/02/1941: document conforme s'autoritza Antoni Invers Pi a ser traslladat a la presó de Manresa. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

   

s/d i 3/1/1949: informe del mestre i director de l’escola d’Arts i Oficis, Antoni Invers Pi, que era acusat de ser “uno de los grandes propagandistas y protector del periódico izquierda”, “considerado, políticamente, como persona de izquierdas”, a més de simpatitzar amb el “Frente Popular separatista”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

03/06/1976: certificat de depuració d'Antoni Invers Pi (1939). (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

09/02/1976: certificat conforme Antoni Invers Pi assolí la càtedra de professor de Francès i Anglès a l'Escola d'Arts i Oficis el 1931. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

06/02/1976: petició d'Antoni Invers Pi perquè se li entregui el certificat conforme va ser professor de l'Escola d'Arts i Oficis. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

22/05/1976: petició d'Antoni Invers Pi en què sol·licita el certificat de la sentència de la seva depuració. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

26/07/1976: petició d'Antoni Invers Pi per a la seva rehabilitació i adquisició dels drets de jubilació. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

10/11/1976: petició d'Antoni Invers Pi per a la seva rehabilitació. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)

     

13/08/1977: document pel qual queda sense efecte l'expedient de depuració d'Antoni Invers Pi. (Col·lecció particular de la família d’Antoni Invers)