Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Llaveries Viladomiu, Maria

   

Notificació de la Comissió depuradora de magisteri a l’alcalde de Manresa perquè entregui l’expedient de depuració a la mestra Maria Llaveries Viladomiu i acreditació que presenta a les autoritats franquistes el 20/2/1939 per a demostrar que havia exercit com a mestra al Grup Escolar Renaixença de Manresa des del 20 de setembre de 1935. (Arxiu Municipal de Manresa / Arxiu Comarcal del Bages)

       
       
       
       
       
       

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de Maria Llaveries Viladomiu. (Archivo General de la Administración)