El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L’incident de l’expulsió d’Amat-Piniella de Manresa

Testimoni: Josep Tomàs Cabot (Manresa, 27/08/1930)

Data de l'entrevista: 12/07/2013

Autors de l'entrevista: Jordi Basiana i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Xavier Gil



Llista de vídeos: