El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

"N'hi ha molts que diuen: 'Si hi hagués el Franco no passaria'"

Testimoni: Vicenç Circuns Cuadros (Manresa, 01/03/1917)

Data de l'entrevista: 07/03/2009

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Jorge CaballeroLlista de vídeos: