El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

A les parades dels magrebins calia pagar amb moneda de plata

Testimoni: Lluís Soldevila Mominó (Manresa, 29/12/1931)

Data de l'entrevista: 16/07/2012

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: