Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Transcripció de la carta de Pau Casals a Jaume Creus (11/11/1948)

<-- Tornar a "Carta de Pau Casals"

19 Nov. 1948

Estimat amic,

Tinc la desagradable sorpresa de trobar la seva carta del 5 de Juliol entre la correspondència a contestar. Creia haver-ho fet. En tot cas, vinc a dir-li en primer lloc que tant la Sra. Capdevila com jo desitjaríem tenir notícies de vostè –fa tant temps des de la seva visita que fins hem pensat que ja no es troba a França.

En quant a música catalana per a violoncel, no n’hi ha d’editada a França. Suposo qu’es tracta de música de caràcter popular o de transcripcions del nostre folklore –això tampoc existeix a casa nostra. Ara, música de compositors catalans puc indicar-li que l’antiga casa Dotasio de Barcelona edità un Concert de Morera fa molts anys –Garreta té una sonata. Crec que no és això que interessa als seus amics. En discs, fora de unes sardanes i en general mediocres, no conec res. Les sardanes són fetes a Barcelona, a la sucursal de La Voz de Su Amo.

Rebi de nosaltres dos els millors afectes.

Seu amic.

Pau Casals