Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Correspondència amb Josep Guarner

Intercanvi epistolar entre Jaume Creus i Josep Guarner, germà del també militar Vicenç Guarner, que fou membre del Comitè de Milícies Antifeixistes, comandant en cap de l’estat major de l’exèrcit de Catalunya al front d’Aragó, i que assolí el grau de tinent coronel. L’autor hi parla de la depuració i empresonament de la seva dona i el seu fill un cop retornats a Espanya i dels problemes que tingué per haver escrit una carta al coronel José Ungría -que havia estat cap dels serveis d’informació de l’exèrcit franquista i que en aquells moments era Director General de Seguretat-, fet que des d’alguns àmbits de l’exili republicà s’interpretà com un acte de traïció. Pel seu interès, reproduïm l’esmentada carta, que el mateix Josep Guarner féu arribar a Jaume Creus, i que es troba entre el fons documental dipositat a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Segons l'investigador Albert Pons i Mas, aquesta carta al coronel Ungría "va ser el motiu perquè en un ofici del SERE de 30/8/1939 sobre José Guarner Vivanco, cap de l'Estat Major del 19 cos de l'exèrcit, el SERE li denegués el subsidi que tenia concedit per tenir contacte amb el general franquista UNGRÍA, del servei d'informació franquista (veure a l'Arxiu Nacional de Catalunya el FONS ANC1-230/PSUC)". 

En la seva missiva a Jaume Creus, Guarner també es fa ressò de les greus divisions dins l’exili republicà. Vicenç i Josep Guarner s’exiliaren posteriorment a Mèxic, on s’establiren definitivament.

Al seu torn, Jaume Creus li demana notícies "CERTES" de la situació de Catalunya i Espanya i li expressa el seu pessimisme i critica duríssimament als "responsables de la nostra desfeta, d'aquella colla de polítics d'estar per casa, que més valdria que no haguessin nescut [sic]...". També li explica que per por només escriu a la família i no amb ell seu nom sinó amb el nom d'un oncle seu.

 

Carta de Josep Guarner a Jaume Creus (27/2/1940)

Transcripció de la carta

Carta de Jaume Creus a Josep Guarner (3/3/1940)

Transcripció de la carta

Carta de Josep Guarner al coronel José Ungría

Transcripció de la carta