El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Construcció, trasllats i obertura d'escoles

 

     

8/05/1939: Instància de Rosa Obradors Rovira (mestra revalidada, professora de Comerç i Directora de l’Acadèmia Cots) a l’Alcalde de Manresa en què desitja poder legalitzar l’Acadèmia que dirigeix d’acord amb les disposicions legals. Per això sol·licita de l’Alcalde, un certificat de bona conducta i de residència en aquesta ciutat, certificat de l’Arquitecte Municipal sobre les condicions pedagògiques del local i un certificat mèdic de les condicions sanitàries del local. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

3/10/1939: Carta del Rector de la Univeersitat de Barcelona, Delegat del “Ministerio de Educación Nacional” al senyor Josep Calmet Safont, en què autoritza la reobertura provisional del Col·legi “Academia Calmet”. Tanmateix, el Rector aprofita l’escrit per fer unes quantes recomanacions referents a la selecció del personal, “...desde el primer momento sean separados de función tan delicada e interesante para la Patria, aquellas personas de las que se sepa que profesan una ideología, o han desarrollado una actuación, contrarias o poco afectas a la Religión Católica, a los principios de orden, y a los más puros sentimientos de amor a la unidad de España.”, També adverteix “...que deberán ser eliminadas de las bibliotecas de todos los colegios privados y remitidas a la Secretaría general de la Universidad, todas las publicaciones incluídas en las Ordenes del Ministerio de Educación Nacional..., las que contengan exposición de ideas disolventes, o conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas, y todo cuanto signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro Glorioso Ejército, atentados a la Unidad de la Patria, menosprecio de la Religión Católica o cosa opuesta al significado y fines del Movimiento Nacional.” Per últim també recomana “...que durante la primera semana siguiente a la reapertura, la labor que deberán realizar los colegios privados consistirá principalmente en breves conferencias sobre los puntos esenciales que han dado vida al Movimiento salvador de España, sobre la amplia y benéfica obra social realizada por el Gobierno Nacional y sobre los principios fundamentales de la moral y la caridad cristiana, cimientos inconmovibles de la familia y la sociedad española.” (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

4/07/1944: Declaració Jurada de Josep Calmet Safont en què declara les dades referents a la seva Acadèmia. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

5/07/1944: Declaració Jurada d’Antoni Invers en què es declara professor particular en el seu propi domicili i en altres domicilis particulars. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

3/08/1944: Joaquim Carrió Oliveras, Secretari d’Informació i Investigació de Falange de Manresa, certifica que segons els antecedents existents en aquesta Delegació, Josep Calmet Safont, veí d’aquesta ciutat “es persona de excelente conducta e identificado con los ideales de nuestro Glorioso Movimiento Nacional”, perquè així consti a efectes de renovació del permís per a l’Ensenyança. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

4/08/1944: Josep Montardit Garcia com Alcalde de Manresa certifica que Josep Calmet Safont, veí d’aquesta localitat “és persona de inmejorables antecedentes e intachable conducta lo mismo moral, pública, privada y religiosa”. Perquè pugui tenir el permís d’obertura d’una escola de primera ensenyança. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Desembre de 1945: Escrit que recull l’Ordre de 15/11/1945 publicada en el “Boletín Oficial” de 13/12/1945, sobre els requisits per demanar permís per l’obertura d’una escola. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

23/10/1948: Escrit de Lorenzo Rial Fainé a l’Alcalde de Manresa, en què sol·licita permís per l’obertura d’una escola de Primera Ensenyança i Cultura General. Per això demana demana que l’Alcalde doni permís per la Inspecció de l’Arquitecte i el Metge de Sanitat a efectes de poder legalitzar l’escola. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

9/12/1948: Escrit del “Delegado Comarcal de Falange” a Manresa Mariano Olmedo a l’Alcalde de Manresa, en què dóna el vist i plau a la creació de l’escola que pretén obrir Lorenzo Rial Fainé. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

28/10/1949: Escrit de Germán Lorente Doñate, Secretari de l’Ajuntament de Manresa, en què certifica que la Comissió Municipal Permanent va decidir l’acord de cedir a la “Delegación Nacional de Sindicatos” un terreny per construir una Escola de Formació Professional, situat a prop de la Plaça Espanya al costat de l’edifici en construcció de Correus. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

28/11/1950: Escrit del “Jefe de Departamento de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Departamento de Personal y Asistencia Social” al “Presidente de la Junta Municipal de Enseñanza” de Manresa, en què contesta una petició anterior d’aquesta Junta que sol·licitava la cessió d’un local de les vivendes protegides que els Ferrocarrils estan construint a la ciutat per poder destinar-lo a Escola i evitar que els nens d’aquest barri hagin de creuar les vies del tren. La resposta del Departament dels Ferrocarrils és negativa ja que argumenten que les edificacions poden ser únicament destinades a vivendes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

5(08/1952: Escrit de la “Inspección Provincial de Enseñanza Primaria” a l’Alcalde de Manresa, en què li comunica que el Consell d’Inspecció va decidir el trasllat de l’escola de noies “José Antonio” al local que cedeix la “Hermandad Ferroviaria de San Ignacio”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

20/09/1957: Joaquim Tarazona Esquerra, “Delegado Comarcal de Información e Investigación de Falange” de Manresa, certifica que segons la informació que tenen en la seva Delegació, Antònia Tuneu Molist, veïna de la ciutat, “...es persona de buena conducta y antecedentes y simpatizante con los ideales de nuestro Glorioso Movimiento Nacional”, perquè així consti a efectes de legalitzar una escola. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

30/11/1957: “Reglamento Pedagógico y Administrativo”, escrit per Antònia Tuneu Molist, que regirà l’escola privada de noies que es situarà al Passatge de la Plaça del Sol. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt