El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Els fons de les biblioteques escolars

 

 

25/04/1944: notificació escrita del mestre Aurelio Górriz, en contestació al ponent de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, per la qual li facilita la demanada relació de llibres que integren la biblioteca del Grup Escolar Sant Ignasi. Entre les obres destaquem títols prou significatius: Poemas de la Falange Eterna, Via Crucis del Señor, José Antonio y Cataluña, El joven y Cristo, El muchacho español o Figuras y momentos de España. Val a dir que també hi ha tres llibres de Joaquim Sarret i Arbós. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

25/04/1944: notificació del mestre de l’Escola Nacional de les Farreres de Manresa al ponent de Cultura de l’Ajuntament, en què li comunica la relació d’obres i autors que figuren a la biblioteca del centre. Només hi consten vuit llibres. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/04/1944: relació de llibres de la Biblioteca de l’Escola de nens de Viladordis de Manresa, signada pel mestre Ramon Pallàs. Entre els títols destaquem Los Almogávares, de Manuel Vallvé, Teoría de la Falange, de Julián Pemartín, o José Antonio y Cataluña. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/04/1944: notificació manuscrita dels directors del Grup Escolar “Generalísimo Franco” al ponent de Cultura de l’Ajuntament, en què li responen la seva petició de lliurar una relació de llibres de la biblioteca del centre escolar. La relació inclou títols com Por la Virgen Capitana, de José María Pemán, Pensando en los dolores de España, de Felipe González-Rojas, El secreto de la Falange, de Giménez Caballero, o Espejo y Gloria de España, de Lizondo. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/04/1944: notificació manuscrita adreçada al ponent de Cultura de l’Ajuntament per Aparici Jané i Felisa Rufas, per comunicar-li la relació dels llibres que hi ha a la biblioteca de l’Escola Nacional Pare Algué de Manresa. Entre les obres destaquem Jaime I el Conquistador, José Antonio y Cataluña o Poemas de la Falange Eterna. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/04/1944: relació de llibres, signada per la directora Felisa Rufas, lliurats per l’Ajuntament a l’Escola Graduada de nenes Pare Algué. Entre les obres figuren títols com España mi Patria o Historia religiosa de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/04/1944: notificació manuscrita de la mestra Antònia Rubiralta Oller, en què fa saber al ponent de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament que li adjunta la relació de llibres que hi ha a la biblioteca de l’Escola Nacional de nenes de Sant Ignasi. Entre els llibres destaquem els següents títols: A través de mi patria, Poemas de la Falange eterna, José Antonio y Cataluña o El libro de la mujer. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

27/04/1944: relació de llibres de la biblioteca de l’Escola Nacional “Pilar Primo de Rivera” de Manresa, signada per la mestra Guadalupe Jané Cornet. Entre les obres destaquen els cinc exemplars de José Antonio y Cataluña o Santos Españoles. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

28/04/1944: relació de llibres, signada per la mestra Dolors Ribes Grau, que hi ha a la biblioteca de l’Escola Nacional de nenes de Viladordis de Manresa. Hi destaquem obres com Vidas de grandes hombres o dos exemplars de José Antonio y Cataluña. Hi destaquen també quatre llibres de Joaquim Sarret i Arbós. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

29/04/1944: notificació manuscrita de la mestra Julita Llop al ponent de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, per la qual li comunica la relació de llibres que hi ha a la biblioteca de l’Escuela Nacional Calvo Sotelo. Hi destaquem Vida de Isabel la Católica, Santos españoles, Catecismo patriótico, tres exemplars de José Antonio y Cataluña, Poemas de Falange, Cara al sol o Símbolos de España. Hi figuren també set llibres de Joaquim Sarret i Arbós. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

5/04/1948: proposta de la Ponència de Cultura de l’Ajuntament de Manresa de comprar quaranta exemplars de la segona edició del llibre Santa Tierra de España, per destinar-los a incrementar les biblioteques escolars locals amb motiu de la Festa del Llibre. L’alcalde ho aprova. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

Gener-febrer de 1949: petició adreçada a l’alcalde pel “jefe de la Sección del Frente de Juventudes, Delegación Comarcal” de Manresa, Mariano Olmedo, perquè l’Ajuntament es faci càrrec de la subscripció de la revista Mandos per a les escoles de nens, segons directrius donades pel governador civil. L’Ajuntament acorda destinar 77,15 pessetes a sis subscripcions de la revista per a les escoles. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

13/05/1954: notificació del secretari de l’Ajuntament de Manresa a l’Oficial Instructor Nacional del Frente de Juventudes de Falange, per la qual li comunica que la comissió municipal permanent ha decidit renovar sis subscripcions de la revista Mandos per a les escoles de nens, aportant-hi la quantitat 252 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

23/04/1957: relació de llibres lliurats per ordre del ponent de Cultura de l’Ajuntament de Manresa al Grupo Escolar Generalísimo Franco de nenes, amb motiu de la Fiesta del libro. Entre les donacions, que tenen una despesa de 468’25 pessetes, destaquen títols com En la clase de costura, Vida de la Virgen, Florilegio de Mujeres Españolas o La Emoción de España. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

23/04/1958: rebut de la llibreria “Mariano Germán Novella”, de Manresa, amb la relació de llibres comprats pel Grupo Escolar Generalísimo Franco de nens amb motiu de la Fiesta del libro. La despesa de llibres puja 446 pessetes i entre els títols destaquen El Cid Campeador, Don Juan de Serrallongi i Las 4 barras de sangre o La Moreneta. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

23/04/1958: rebut de la mateixa llibreria amb la relació de llibres lliurats al Grupo Escolar Generalísimo Franco de nenes, en motiu de la Fiesta del libro. La despesa total és de 491,50 pessetes i entre les obres destaquen títols com El Libro de Lourdes, Cuentos para chiquitines o Contar y medir. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

23/04/1958: rebut de la mateixa llibreria amb la relació de llibres lliurats a l’Escola Nacional Graduada de Sant Ignasi de nenes, en motiu de la Fiesta del libro. La despesa total és de 491,50 pessetes i entre les obres destaquen títols com España es así, Cristo es la verdad, Hemos visto al Señor o La Reina Católica. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt