El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L'activitat escolar


L'activitat escolar

Premsa

 

       

“Manresa”, 30/9/1942: anunci de l’Acadèmia Massegú amb els nous cursos i estudis titulats per al curs 1942-1943. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

       

“Manresa”, 13/3/1943: article de Valentí Masachs Alavedra, director de l’Institut Lluís de Peguera, sobre el centre, amb motiu de la Festa de Sant Tomàs d’Aquino, patró dels estudiants. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 2/11/1943: “De la inauguración del nuevo curso en el Instituto”. Notícia sobre la valoració del curs 1942-43 de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, en què destaca l’evolució estadística de matriculats de 1927 a 1943. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 29/8/1944: anunci de l’Acadèmia Central amb els cursos i serveis que ofereix. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 23/9/1944: anunci de l’Acadèmia Calmet amb l’oferta dels cursos titulats que ofereix. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 20/12/1952: directrius del rector de la Universitat als directors dels instituts sobre l’assignatura de Formación del Espíritu Nacional: “Los ilustres Señores Directores [...] se abstendrán de diligenciar ningún libro escolar con la nota de ‘Apto’ para pasar a la prueba final, mientras los alumnos no tengan aprobada la enseñanza de Formación del Espíritu Nacional”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 28/10/1957: notícia sobre l’oferta d’estudis nocturns a l’Institut Lluís de Peguera. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

“Manresa”, 30/11/1957: “El 2 de diciembre, comienzan las clases nocturnas en el Instituto “Luis de Peguera””. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

El calendari escolar

Documents

 

   

 

 

Curs 1944-45 i curs 1945-46: calendari oficial de classes, commemoracions i festivitats. S’hi pot observar que, a més de diverses festivitats cívico-religioses, eren festius El Día del Caudillo, la Fiesta de la Victoria, la Fiesta de la Independencia, l’Exaltación del Trabajo” (18 de juliol) i la Fiesta de la Liberación de cada población.

D’altres commemoracions que s’havien de celebrar a l’escola eren les següents: Día de los Caídos, Aniversario de la muerte de José Antonio, Día del estudiante caído, Miércoles de ceniza, Santo Tomás de Aquino, Mártires de la Tradición, Fiesta de la Unificación, Fiesta del libro, Invención de la Santa Cruz, San Fernando (“debiendo asistir a los actos organizados por el Frente de Juventudes”) i Exaltación de Calvo Sotelo. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 

 

 

 

(sense data): suplement del Boletín de la Jefatura del Servicio Español del Magisterio de Barcelona (SEM) que inclou el calendari escolar aprovat per la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Barcelona, amb les “fiestas religiosas”, “fiestas religiosas movibles”, “fiestas nacionales” i “fiestas para celebrar dentro de la escuela”. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

Estadístiques escolars

Documents

 

     

Març de 1940: requeriment de l’Inspector Jefe del Ministerio de Educación Nacional de la província de Barcelona a l’alcalde de Manresa, en què li adjunta un full estadístic per emplenar amb les dades sobre ensenyament de Manresa. L’alcalde li comunica que li facilita l’estadística escolar sol·licitada, tot i que lamenta no poder donar més dades ja que molta documentació ha desaparegut “durante el dominio rojo”. Entre les dades estadístiques, compreses entre 1934 i 1939, hi figura el nombre de mestres per alumnes dividits per sexes o el total d’alumnes matriculats. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

(sense data): relació dels centres escolars de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

(sense data): proposta de la ponència de Cultura de l’Ajuntament de Manresa de carregar al pressupost l’import d’unes cinc mil pessetes per a la confecció de deu mil fitxes escolars de la població infantil de la ciutat. Aquestes fitxes es posaran a disposició de la Junta Municipal d’Ensenyança, per tal que pugui controlar els moviments de la població infantil i prevenir l’absentisme escolar infantil. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

Beques

Documents

 

       

11/10/1944: notificació pública amb les condicions d’adjudicació de les beques que la comissió municipal permanent de Manresa ha decidit concedir per cursar els estudis de batxillerat a l’Instituto Nacional de Enseñanza Media de la ciutat. Entre les condicions d’adjudicació, cal destacar la necessitat d’una “declaración jurada de pobreza” i que amb igualtat de condicions, “será mérito preferente estar encuadrado en el Frente de Juventudes”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

27/12/1954: proposta de la ponència de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa de patrocinar i concedir a la Sección Femenina de Falange tres beques: una per cursar batxillerat, una altra per cursar magisteri i una tercera per a un curs d’instructores. Aquestes beques tindran un import total de 1.762 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

Maig de 1956: proposta de la Jefatura del Frente de Juventudes del Distrito Universitario de Cataluña y Baleares a l’alcalde de Manresa, en què li planteja la possibilitat que creï una beca anual de 300 pessetes perquè un noi manresà que no estigui molt bé de salut pugui assistir i allotjar-se durant un mes a l’Estación Preventorial i rebre, a més, “una cuidadosa formación moral, física y educativa, dentro de los postulados de nuestro Movimiento Nacional”. L’esmentada estació és situada prop d’Arenys de Mar, pertany al Frente de Juventudes de Barcelona i acull nois entre 10 i 14 anys que pel seu estat de salut necessiten “beneficiarse del sol, del aire, y del agua del mar”. Davant de la proposta, la comissió permanent de l’Ajuntament de Manresa acorda crear la mencionada beca. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

9/10/1956: la ponència de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa, recollint l’interès de la Sección Femenina de Falange (Jefatura local de Manresa) d’obtenir la continuïtat de dues beques i el pagament de les despeses d’ingrés a l’Institut, proposa destinar 1.810 pessetes a aquesta finalitat. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

(sense data): rebut de Falange de Manresa en què es recullen les quantitats de les beques sol·licitades per la Sección Femenina de Falange: una beca de 650 pessetes per a Montserrat Busquets Cos per material i llibres de quart curs de batxillerat i una beca de 750 pessetes per a Maria Jesús Garcia Michitorena per a material i permanències de primer curs de batxillerat. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

La festa de l'arbre

Documents

 

       

16/05/1946: petició adreçada a l’alcalde de Manresa pel secretario-asesor y delegado permanente de la Diputació Provincial de Barcelona, Joan Salvatella. Li demana informació sobre els centres docents de la ciutat amb motiu de la propera celebració del I Certamen Provincial Escolar Agrícola. Es demana també convidar els directors dels centres docents de la ciutat i una mínima presentació de 50 làmines per centre. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

24/01/1957: Saluda adreçat a l’alcalde per Joan Salvatella Parellada, en què li comunica que li ha enviat per correu 40 exemplars de l’Himno del árbol per a les escoles de la ciutat. També li recomana que nomenin “ALCALDESA HONORARIA PERPETUA A Nª Sª DEL ROSARIO (Patrona de la Fiesta del Árbol)” per fer la primera Festa de l’Arbre de Manresa “más sublime e imperecedera”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

24/03/1957: programa d’actes oficial amb motiu de la Fiesta del Árbol, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. Inclou l’Himno del árbol, l’Oración al Sagrado Corazón de Jesús i A la Virgen del Santísimo Rosario per llegir el dia de la celebració. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

Diversos

Documents

 

       

22/12/1939: petició de l’arquitecte en cap de la Diputació de Barcelona a l’alcalde de Manresa, perquè faciliti uns locals grans per allotjar unes 800 persones entre nens, nenes i professorat, provinents d’una institució de caràcter públic que ja funciona i s’hauria de traslladar. L’arquitecte en cap proposa la ciutat de Manresa pensant en la transformació i habilitació d’alguna fàbrica antiga. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

11/07/1948: programa d’actes de la festa escolar de final de curs del Grup Escolar Generalísimo Franco de noies. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

2/02/1955: Jacint Rosal, director de l’Instituto Nacional de Enseñanza Media, comunica a l’alcalde la resolució de l’expedient per donar el nom d’un manresà il·lustre a l’Institut. El nom triat és “Luís de Peguera”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

18/03/1957: acord de l’Ajuntament de Manresa d’assumir en el pressupost ordinari l’import de 816 pessetes, referent al cost del subministrament del complement alimentari per a les Escoles Nacionals. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt