Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Cartes a Josep Maria Espanya (2)

Aquí es poden veure 2 cartes que Jaume Creus envià a Josep Maria Espanya i Sirat (Viella, 1879 –Bogotà, 1953). Les cartes són dels dies 15 i 18 de juny del 1936. Aleshores Josep M. Espanya -que des del 1932 era diputat per ERC al Parlament de Catalunya- exercia el càrrec de conseller de Governació de Generalitat. Durant la guerra , facilità la fugida a nombrosos perseguits per la FAI. Per aquest motiu, ell mateix s’hagué d’exiliar a França el 1936 i, posteriorment, a Bogotà.

15/6/1936. Carta de Jaume Creus a Josep M. Espanya en què li presenta una demanda dels veïns de Sant Bartomeu de la Quadra (nucli de població del terme municipal de Molins de Rei, on Jaume Creus hi té una casa).

18/6/1936. Carta de Jaume Creus a Josep M. Espanya en què li demana que faci un document perquè no li requisin el cotxe. Afirma que ja n’hi varen requisar un cotxe pels Fets del Sis d’Octubre. També li demana un permís d’armes.