Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Carta de Manuel Carrasco i Formiguera

Carta sense data de Manuel Carrasco i Formiguera a Jaume Creus relativa a una factura.

Vegeu-ne la transcripció.