El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L'escola franquista. Documents

     

4/06/1939: programa oficial dels actes de “Reposición del Santo Crucifijo” que tindrà lloc a “las Escuelas Nacionales de la Muy Noble, Muy Leal y Benéfica Ciudad de Manresa, amb l’assistència del bisbe de Vic. Segons el programa, després de la missa a la Seu, una “manifestación religioso-patriótica” i la “Colocació del Santo Crucifijo, en el Grupo Escolar GENERALISIMO FRANCO” (l’antic Grup Escolar Renaixença”, “cada professor irá con sus alumnos a sus respectivas Escuelas, para colocar el SANTO CRUCIFIJO en las mismas”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

27/06/1939: carta de Francesc Torra Trullàs com alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Manresa al “Ministro de Educación Nacional” en què li comunica l’acord de la Comissió Gestora de l’Ajuntament de realitzar, de conformitat amb l’ordre ministerial, el canvi dels noms de les escoles i grups escolars municipals, “con el fin de que su nombre responda plenamente a los ideales del Glorioso Movimiento Nacional”. Així, el Grup Escolar Renaixença passa a ser Grupo Escolar Generalísimo Franco; el Grup Escolar Bonavista, Padre Algué; el del Parque, José Antonio; l’escola de nens del Poblenou, San Jaime; l’escola de nenes del Poblenou, Pilar Primo de Rivera; l’escola de la carretera de Santpedor, Calvo Sotelo; les escoles de Viladordis, Víctor Pradera i l’escola de les Farreres, Sagrada Familia. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

27/06/1939: petició de l’alcalde accidental de Manresa a l’“Inspector Provincial de 1ª Enseñanza”, perquè comuniqui el canvi de nom de les escoles i grups escolars de la ciutat al “Ministro de Educación Nacional”. Amb aquest fi diu facilitar-li un expedient. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Agost del 1939: relació de material escolar necessari, dividit per escoles, perquè es pugui procedir a l’obertura dels centres manresans el 15 de setembre. Observi’s les mancances que tenien les escoles poc abans de començar el primer curs escolar de la postguerra. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

23/10/1942: notificació del secretari provincial del S.E.M., Josep Torralba, a l’alcalde de Manresa, en què li comunica la propera visita del “Jefe Provincial” de Falange en motiu de l’organització i funcionament de la Delegació Comarcal del S.E.M i la designació del delegat comarcal del S.E.M i membre de la Junta Local de primera ensenyança. Per això, se li demana a l’alcalde que convoqui a tots els mestres i particulars. Es tracta que “exista una estrecha [sic] colaboración del magisterio con las autoridades, jerarquías y las Obras del Partido”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

13/04/1945: telegrames del “Jefe Provincial del S.E.M.” i del Govern Civil de Barcelona, en què comuniquen la propera conferència del Governador Civil i del “Jefe Provincial del Movimiento” en motiu de la setmana pedagògica que es celebrarà a Barcelona, i durant el transcurs de la qual es donaran al professorat les consignes corresponents sobre el moment actual. Per això es demana l’assistència de tot el professorat de la ciutat. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

28/05/1946: carta del delegat comarcal del S.E.M., Florentino López, a l’alcalde de Manresa, en què li respon a una carta anterior, clarificant-li diverses qüestions, com la presència en el departament de Cultura de la identificació de tots els centres docents de la ciutat o l’absència a Manresa de cap Agrupació Escolar malgrat la constitució d’una Junta constituïda amb aquest fi. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

(Sense data): “Circular de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria” que, davant les denúncies presentades per incompliment, comunica als directors de centres d’educació primària i de Juntes Municipals d’Ensenyament la “terminante prohibición” del règim de coeducació: “sin que pueda justificarse, en ningún caso, por falta o deficiencias del local, o por exceso de matrícula [...] En aquellos centros de Enseñanza Privada que estén autorizados para tener escuela de niños y escuela de niñas, procederán, en todo caso, a la separación absoluta de sexos, en aulas distintas y bajo la dirección pedagógica de profesorado distinto [...] El incumplimiento de lo dispuesto [...] será circunstancia determinante de la clausura de la escuela correspondiente”. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt