El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Al Sindicat Vertical. Enmig d'una manifestació reprimida pels “grisos”

Testimoni: Jaume Navarro Torras (Manresa, 03/02/1920)

Data de l'entrevista: 18/12/2009

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Dídac Garcia MartínezLlista de vídeos: