El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Als sobres calia posar: “Primer año de la Victoria...”

Testimoni: Esteve Bascompte i Vilanova (Manresa, 27/11/1924)

Data de l'entrevista: 13/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: