El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Els militars van entrar a casa esbotzant la porta

Testimoni: Maria Antònia Terme Costa (Manresa, 03/01/1935)

Data de l'entrevista: 16/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: ???Llista de vídeos: