El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Quan va decidir no anar més a Catecisme

Testimoni: Maria Torra Miró (Manresa, 27/03/1932)

Data de l'entrevista: 13/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: