El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

“Si fossis un noi, ja t’hauria fet entrar a la Caixa d’Estalvis de Manresa”

Testimoni: Maria Antònia Terme Costa (Manresa, 03/01/1935)

Data de l'entrevista: 16/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: