El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

La visita de Franco i les dones de Ca l'Adela

Testimoni: Maria Prat Torras (Manresa, 20/04/1930)

Data de l'entrevista: 17/07/2012

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: