El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

La Ben Plantada. “Aquesta dona ensenyant els pits! Això és immoral!”

Testimoni: Joan Rius Soler (Manresa, 30/08/1925)

Data de l'entrevista: 16/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: ?Llista de vídeos: