El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

L’educació franquista a l'Institut

Testimoni: Antoni Garriga Prat (Manresa, 23/07/1932)

Data de l'entrevista: 11/06/2010

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: