El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Reunions clandestines amb el suport dels capellans

Testimoni: Manuel Cano Navarro (Serón (Almeria), 2/9/1928)

Data de l'entrevista: 14/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura Casaponsa i Jorge CaballeroLlista de vídeos: