Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Cens i estadístiques escolars

     

13/01/1932: estadística d’ensenyament tècnic elaborada per l’Ajuntament de Manresa per al Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest informe, abundaven els alumnes que després de l’escola primària assistien o bé a formació d’adults o a escoles de comerç, dibuix, idiomes i altres especialitats per a després fer-se més fàcil la incorporació al món laboral. A dit efecte s’exposa la necessitat de millorar l’escola d’Arts i Oficis. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Octubre de 1932: cens escolar de les escoles particulars (acadèmies i centres religiosos) a Manresa. En total, entre nens i nenes, sumen 2935 alumnes. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

21/11/1932: estadístiques escolars de Manresa que inventarien els edificis escolars de la ciutat amb el seu estat i condicions higièniques –deu centres en mal estat-, així com el seu mobiliari i material, que és insuficient en la majoria d’escoles. També recullen dades sobre les colònies escolars, així com informació específica d’alguns centres concrets de la ciutat, de la població escolar general -4502 alumnes- i del nombre de mestres. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

11/06/1934: certificació de la població escolar de Manresa feta pel secretari de l’Ajuntament. De 31.782 habitants hi ha 4.450 nens i nenes en edat escolar. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

1936: memòria amb estadístiques escolars de la ciutat de Manresa adreçada al departament de cultura de la Generalitat. Les dades inclouen informació des de l’octubre de 1934 fins a principis de l’any 1936. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

26/10/1938: censos escolars de la ciutat de Manresa, amb el nombre d’alumnes per escola. En total, segons el primer cens, aleshores la ciutat comptava amb un total de 3.985 alumnes de 6 a 14 anys i 455 de 2 a 5 anys. El segon cens, no inclou els alumnes de l’escola Catalunya. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

1938: estadística de l’alumnat que assisteix a cada centre educatiu públic de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

30/3/1940: notificació de l’alcalde de Manresa a l’inspector en cap de la primera ensenyança de la província de Barcelona per la qual li comunica adjuntar-li un informe amb estadístiques escolars de 1934 a 1939. Segons aquestes dades, cada any es matriculaven entre 900 i 950 alumnes nous. (Arxiu Comarcal del Bages)