Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Mostra de quaderns escolars

   

Novembre-desembre de 1937: quadern escolar en el qual es treballava sobre l’ús correcte dels temps verbals, problemes matemàtics, història i ortografia catalana i castellana. (Donació particular – Museu Comarcal de Manresa)

 

Abril-maig de 1938: imatges d’un quadern escolar, en el qual es pot veure l’aprenentatge del català i del castellà a través del treball ortogràfic, així com també la pràctica cal·ligràfica, la resolució de problemes i el coneixement de la geografia catalana i peninsular. (Donació particular – Museu Comarcal de Manresa)

 Curs 1938-1939: selecció de fotografies d’un quadern escolar de càlcul del Grup Escolar Llibertat de Manresa elaborat per un alumne de 13 anys. En el contingut es poden veure diferents tipus de problemes matemàtics. (Donació particular – Museu Comarcal de Manresa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

Agost de 1938: quadern escolar en el qual s’observa el treball escolar diari, centrat tant en la resolució de problemes matemàtics, com en el coneixement de les llengües catalana i castellana, així com en la geografia i la història. (Donació particular – Museu Comarcal de Manresa)