Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

CENU

   

Conjunt de documents elaborats per la Delegació Comarcal del Bages del Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU): activitats que es proposa fer i activitats realitzades; document sobre l’analfabetisme. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

20/8/1936: constitució de la delegació comarcal del Bages del CENU. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

22/08/1936: comunicació del Comitè Revolucionari de Milícies Antifeixistes de Manresa en què anuncia la constitució a Manresa de la delegació del Bages del Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU). Estava integrat per Felip Díez Sada –com a president i membre de la CNT-, Ignasi Codina –CNT-, Antoni Invers –secretari i representant de la Generalitat de Catalunya-, Josep Font –UGT-, Jaume Sellarès – UGT- i Josep Torra –Generalitat de Catalunya. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Sol·licitud a la delegació comarcal del CENU de destitució de la mestra de la Colònia Soldevila de Balsareny. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/9/1936: estadística del Cens Escolar i relació del personal que es necessita al Bages per iniciar el curs 1936-1937. (Arxiu Comarcal del Bages)

Agost-setembre 1936: actes de constitució de les subdelegacions del CENU d’Aguilar de Segarra, Moià i Castellfollit del Boix (Arxiu Comarcal del Bages)

     

 1/10/1936: ordre de començament del curs escolar 1936-1937 per al dia 5 d’octubre de 1936. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Setembre-octubre 1936: cartes adreçades a la Federació Local de Sindicats de la UGT i a la Federació Local de la CNT perquè cedeixin per a edificis escolars els locals que han ocupat. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Octubre de 1936: oferta de col·laboració amb el CENU del nou director de l’Escola Municipal de Música, Marià Homs. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

16/06/1937: comunicació del sotssecretari general de personal i edificis del CENU per la qual informa del cessament de tres mestres de la comarca del Bages per no haver pres possessió del seu càrrec i del nomenament de nou professors més a Manresa per tal de cobrir aquestes vacants i per a completar el personal necessari de les noves escoles creades a la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

s/d: llistat de diversos mestres d’ensenyament primari proposats pel nomenament del CENU en diverses poblacions bagenques, entre les quals Manresa  i relació de mestres nomenats pel CENU a Manresa, que han estat substituïts per nomenament del sindicat. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

1/07/1937: comunicació del president de la delegació bagenca del Sindicat Únic de l’Ensenyament i Professions Liberals-Secció Mestres (CNT-AIT) en què informa de les renúncies comunicades pel CENU dels següents mestres que exercien a Manresa: Manuel Duch, Encarnació Giménez, Josep Ferrer Cases, Joan Garriga Oliveres, Eduard Casadesús i Martí Feixes Caba. Per tal de substituir-los es proposa a: Lluís Ballús Puig, Cecília Ribas d’Andreu, Joan Roviró Vilaplana, Alfred González Caiña, Francesc Ramírez Tormo i Isabel Oller Costa. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

12-7-1937: notificació del sots-secretari de personal i edificis del CENU al Sindicat Únic de l’Ensenyament  i Professions Liberals-Secció de Mestres (CNT-AIT) de Barcelona per la qual li recorda la renúncia de la professora Maria Pous i  Ribas a exercir a Manresa i la necessitat de designar un nou substitut. (Arxiu Comarcal del Bages)

Juliol-agost de 1937: diverses comunicacions del sots-secretari de personal i edificis del CENU al Sindicat Únic de l’Ensenyament i Professions Liberals-Secció de Mestres (CNT-AIT) de Barcelona en què l’informa de la renúncia de Josep Ferrer i Cases, Martí Feixes Caba, Manuel Duch, Joan Garriga i Oliveras, Encarnació Giménez, Eduard Casadesús, Maria Pous Ribas   com a mestres de Manresa. Des de l’organització del Bages es proposa a Joan Rovira i Vilaplana, Isabel Oller Costa,  Lluís Ballús i Puig, Alfred González i Caiña, Cecília Ribas d’Andreu,  Francesc Ramírez i Tormo,  Josep Xarau i Hierro per a substituir-los.  (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Juliol-agost de 1937: propostes sindicals de mestres per a ser nomenats en diferents localitats catalanes, entre aquestes, Manresa. És el cas de Montserrat Portelles Vallès, Isabel Oller Costa, Lluís Ballús Puig, Alfredo González Caiña, Cecília Ribas d’Andreu, Joan Rovira i Vilaplana, Josep Xarau Hierro, Genoveva Costa i Assumpció Tomàs Suades. (Arxiu Comarcal del Bages)