Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

de Dalmases Valls, Trinitat

     

27/03/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al rector de la Universitat de Barcelona, per la qual li adjunta la instància acompanyada de la declaració jurada que ha presentat el professor auxiliar del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza”, Trinitat de Dalmases Valls. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del professor de l’institut Trinitat de Dalmases Valls (en alguns documents s’aprecien confusions sobre el nom Trinitat, que pot ser masculí o femení i, en algun cas, és presentat erròniament com una dona). (Archivo General de la Administración)

       

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del professor de l’institut Trinitat de Dalmases Valls. (Archivo General de la Administración)