Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Guiu Domingo, Pau

   

04/09/1939: notificació de la Comissió depuradora de magisteri a l’alcalde de Manresa perquè entregui l’expedient de depuració del professor Pau Guiu Domingo i acreditació que aquest mestre presenta a les autoritats franquistes per a demostrar que havia exercit des de l’1 d’octubre de 1923 a l’escola nacional de nens del segon pis de l’edifici del Sant Ignasi de Manresa.  (Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Municipal de Manresa)

   

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de Pau Guiu Domingo. (Archivo General de la Administración)