Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Els camps de concentració: la tasca de classificar els vençuts. Documents

Sense data. Fitxa del camp de concentració de Santoña (Cantàbria), corresponent a Rafael Alía Castro. (Archivo General Militar. Guadalajara).

27/07/1940. Ofici de la Policia Governativa en què Francisco Asensio Márquez, ingressat al dipòsit de presoners del carrer Tallers de Barcelona, és posat a disposició de la subinspecció de batallons de treballadors. (Archivo General Militar. Guadalajara).

Sense data. Portada de l’expedient de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra corresponent a Antoni Ciuraneta Cubells. (Archivo General Militar. Guadalajara).

13/02/1941. Portada de l’expedient de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, corresponent a Heribert Custal Rovira. (Archivo General Militar. Guadalajara).

Sense data. Fitxa de la Inspección de Prisioneros de Guerra, corresponent a Heribert Custal Rovira. S’hi fa constar que, després d’exiliar-se a França, es presentà a les tropes franquistes a Puigcerdà i fou ingressat al Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors 51. (Archivo General Militar. Guadalajara).

Sense data. Anotacions amb les diferents destinacions d’Heribert Custal Rovira, recollides a l’expedient de la Inspección de Prisioneros de Guerra (Archivo General Militar. Guadalajara).

20/07/1939. Carta adreçada a l’alcalde de Manresa des del camp de concentració de la Grajuela (Còrdova) per Salvador Rovira Fitó, en què demana un informe sobre els seus antecedents, “para ser clasificado o puesto en libertad”. (Arxiu Comarcal del Bages).

27/08/1939. La junta classificadora del camp de concentració de Porta Coeli (València) requereix a l’alcalde de Manresa que informi si s’ha presentat a les autoritats locals el pres Emilio Navarro Jiménez, en llibertat provisional. (Arxiu Comarcal del Bages).

18/02/1939. El cap del tercer grup del camp de concentració de Cervera autoritza, a petició d’un col·lectiu de penats, que a més del Cara al sol es canti l’himne carlí de l’Oriamendi. La demanda d’interpretar aquest himne era possiblement un gest de rebel·lia d’alguns dels presos contra l’hegemonia falangista entre els directius del camp. (Arxiu particular).

26/06/1939. Des de Saragossa, la inspecció de camps de concentració de presoners demana a l’Ajuntament de Manresa informes sobre els antecedents de Josep Oliva Claret. (Arxiu Comarcal del Bages).

16/09/1939. La comissió classificadora del camp de concentració de Padrón (la Corunya) reclama a l’Ajuntament de Manresa informació sobre els antecedents de Ginés Hernández Jódar. (Arxiu Comarcal del Bages).

27/08/1940. El tribunal classificador del dipòsit de presoners de Miranda de Ebro demana a l’Ajuntament de Manresa informació sobre els antecedents de Ricard Izábal Farré. (Arxiu Comarcal del Bages).

27/06/1939. El capità del tribunal classificador del camp de concentració d’Urduña (Biscaia) demana a l’Ajuntament informes sobre els antecedents de Joaquim Llari Benedicto. (Arxiu Comarcal del Bages).

04/02/1939. Des de Medina de Rioseco, la comissió classificadora núm. 1 de Valladolid demana a l’Ajuntament de Manresa informes sobre els antecedents d’Eloi Prat Roca. S’hi pot llegir l’anotació següent: “El prisionero trabajaba en el taller de carpintería de D. Domingo Margó [...] Podrá informar también D. Francisco Francitorra, que tiene una Industria de Madera en la calle Carrió nº 3”. (Arxiu Comarcal del Bages).

20/09/1939. La comissió classificadora del camp de concentració de Padrón (la Corunya) reclama a l’Ajuntament de Manresa informació sobre els antecedents de Juan López Piñero. (Arxiu Comarcal del Bages).

05/09/1940. Informe de l’Ajuntament de Manresa sobre Josep Garriga Suronells, adreçat al camp de concentració de presoners de Reus. (Arxiu Comarcal del Bages).

16/10/1939. La inspecció de camps de concentració de presoners reclama a l’Ajuntament de Manresa informes sobre els antecedents d’Agustí Garriga Verdaguer. (Arxiu Comarcal del Bages).

27/06/1940. El tribunal classificador del camp de Miranda de Ebro (Burgos) reclama a l’Ajuntament de Manresa informes sobre els antecedents de Pasqual Gili Comellas. (Arxiu Comarcal del Bages).

08/041939. Informe de l’Ajuntament de Manresa sobre Francesc G. B. –que “tomó parte en saqueos y por algún rumor público se le atribuye participación en algún asesinato”- adreçat a la comissió classificadora de Barbastre. (Arxiu Comarcal del Bages).

25/02/1941. Informe de l'Ajuntament de Manresa sobre Ramon Mata Miralles, adreçat al dipòsit de concentració de presoners de Reus. (Arxiu Comarcal del Bages).

30/03/1939. La comandància militar de Manresa demana a l’Ajuntament informes sobre els antecedents d’Emili Codorniu i Lluís Junyent, per fer-los arribar a la comissió classificadora de Màlaga, on s’han presentat ambdós.  (Arxiu Comarcal del Bages).

21/04/1939. La comandància militar de Manresa demana a l’alcalde informes sobre els antecedents de Rafael Moreno, per tal de fer-los arribar a la comissió classificadora de presoners i presentats de Toro (Zamora). Al capdamunt del document es pot llegir: “Informar a la Pirelli. (Arxiu Comarcal del Bages)

15/02/1939. La comissió classificadora del camp de presoners de Santander reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de Joan Llurdés, Francesc Gros, Francisco Martínez i Macià Rivas. (Arxiu Comarcal del Bages).

17/05/1939. La comissió classificadora del camp de presoners i presentats d’Urduña (Biscaia) reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de trenta persones. (Arxiu Comarcal del Bages).

11/07/1939. El comandant del camp de concentració de presoners de Miranda de Ebro (Burgos) demana a l’alcalde de Manresa informes sobre Joaquim Pla Pujadas, per tal de fer-ne la classificació. (Arxiu Comarcal del Bages).

10/08/1939. El tribunal classificador del camp de concentració d’Horta (Barcelona) reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de Pere Iglésias Bosch. De resultes d’aquests i d’altres informes, Iglésias serà sotmès a consell de guerra, condemnat a mort i executat. (Arxiu Comarcal del Bages).

28/06/1939. La comissió classificadora del camp de presoners i presentats de Medina de Rioseco (Valladolid) demana a l’alcalde de Manresa informes sobre Juan Alarcón Carretero. (Arxiu Comarcal del Bages).

05/12/1940. Informe sobre José Alarcón Navarro adreçat per l’alcalde de Manresa al camp de concentració de Reus. S’hi afirma que, “aunque no se le conocen delitos graves, demostró con sus actos ser contrario al Glorioso Movimiento Nacional. (Arxiu Comarcal del Bages).

12/03/1941. Certificat de l’Ajuntament de Manresa per a la inspecció de camps de concentració de la 4ª Regió Militar en què es fa constar que Adolf Antonés Abad militava a ERC i “Está conceptuado como desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Informe de l’alcalde de Manresa per a la comissió classificadora de presoners i presentats de Cervera a Igualada, relatiu a Ángel Armada Martínez, “individuo peligroso”. (Arxiu Comarcal del Bages).

24/08/1939. Llista de manresans confeccionada des del camp de presoners i presentats d’Aranda de Duero (Burgos). (Arxiu Comarcal del Bages).

27/05/1939. Des del camp de concentració de Betanzos (la Corunya), es demanen a l’alcalde de Manresa antecedents sobre Arsenio Sixto Barea, Florenci Avellana Bastardas i Francesc Piqué Gregori. (Arxiu Comarcal del Bages).

11/07/1939. Resposta de l’alcalde de Manresa al cap del camp de concentració de Betanzos (la Corunya), amb els antecedents de l’exregidor Florenci Avellana Bastardas. (Arxiu Comarcal del Bages).

08/04/1939. La comissió classificadora de presoners i presentats de Sant Sebastià demana informes sobre Josep Barrull Cuenca. (Arxiu Comarcal del Bages).

21/02/1939. La comissió classificadora del camp de Logronyo demana a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents d’Emili Cabanas Torras. (Arxiu Comarcal del Bages).

17/06/1939. El camp de concentració d’Urduña (Biscaia) demana a l’alcalde de Manresa informes sobre Emili Cabanas Torras. (Arxiu Comarcal del Bages).

05/07/1939. La comissió classificadora del camp de Medina de Rioseco (Valladolid) demana a l’alcalde de Manresa informes sobre Antonio Carrique Artero. (Arxiu Comarcal del Bages).

19/03/1939. Llista de manresans detinguts al camp de concentració d’Aranda de Duero (Burgos), pendents de ser classificats a partir de les dades aportades per l’Ajuntament. (Arxiu Comarcal del Bages).

11/02/1939. La comissió classificadora del camp de Santander reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre Àngel Vilanova, Marcel Comasolivas, Francesc Font i Enric Freixas. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Telegrama adreçat a l’alcalde de Manresa des del camp de Rianxo (la Corunya), en què els reclamen informes sobre Félix Escamilla Torrecilla. (Arxiu Comarcal del Bages).

08/04/1941. Informe de l’alcalde de Manresa adreçat a la inspecció de camps de concentració de Barcelona, relatiu a Cesari Garcia Bonias, a qui conceptua com a desafecto. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Llista de mossos de les lleves de 1938, 1939 i 1940, alguns dels quals es troben ingressats en camps de concentració com els de Miranda de Ebro i Reus i batallons de treballadors com els d’Igualada, Seguers i Errenteria. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Fitxa de la comissió de classificació del camp de concentració de Deusto corresponent a Antonio Alarcón Navarro. Figura inclòs al grup C (desafección grave), corresponent a dirigents i personalitats destacades, que eren enviats a la presó per afrontar consell de guerra. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

20/07/1939. Certificat del tribunal de classificació del camp de concentració de Figueres. S’hi deixa constància que Primitivo Arcal Ordobas s’hi ha presentat i li ha estat concedida la llibertat provisional després d’obtenir els avals preceptius. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Sense data. Fitxa de la comissió de classificació del camp de concentració de Barbastre, referent a Joan Badia Busoms. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

28/09/1939. Ofici en què el capità del camp de concentració d’Horta lliura al jutge militar de Manresa Pere Iglésias, que acabarà sent condemnat a mort i executat. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

Sense data. Fitxa classificatòria de Ramon Jordana Sucarrats, elaborada des del camp de concentració de Candás (Astúries). Hi consta com a classificat dins el grup C (desafección grave). Al final del document figuren els noms del metge Ignasi Lletjós i el capellà Gabriel Prats, que poden testificar a favor del presoner. Això no obstant, aquest acabarà sent condemnat a mort per rebel·lió militar i executat. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

   

10/03/1939. Informe sobre Ramon Jordana emès per la comissió classificadora de prisioneros y presentados del camp de concentració de Candás. S’hi fa constar que va formar part de “las Milicias Rojas de Manresa”, que s’incorporà al "Ejército enemigo" com a forzoso i que es presentà a les tropes franquistes a Manresa el mateix dia que aquestes van ocupar la ciutat. S'hi deixa constància que “se opuso, según manifiesta, a los desmanes que querían cometer sus compañeros, irrogándose el desprecio de éstos”  i que “salvó la vida de mucha gente del pueblo de Sampedor y Manresa que habían de ser paseadas”. Ramon Jordana acabarà sent condemnat a mort per rebel·lió militar i executat.  (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

Sense data. Telegrama adreçat a l’alcalde de Manresa pel president del tribunal classificador del camp de concentració de Camposancos (Pontevedra) en què demana informes sobre Josep Rubiralta Comellas. (Arxiu Comarcal del Bages).

25/03/1939. Recordatori d’una celebració litúrgica feta al camp de concentració de la Magdalena (Santander) amb motiu de la Pasqua. (Arxiu particular, família de M.L.C., Manresa).

Documents del camp de concentració de Manresa

 
 
 

Vals adreçats a intendència, destinats a obtenir menjar per a presoners del camp de concentració de Manresa. (Tribunal de Cuentas, Madrid).

18/12/1939. Minuta del parc d’intendència de Saragossa on consten despeses generades pel camp de concentració de Manresa. (Tribunal de Cuentas, Madrid).