El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L'omnipresent bandera espanyola

Text introductori

Un dels trets característics de la dictadura franquista va ser-ne el nacionalisme espanyol exacerbat, un dels objectius del qual era l'anorreament de qualsevol manifestació cultural i lingüística que no fos la purament castellana.

Espanyolisme i franquisme són, doncs, dos fets indissolublement lligats. I una de les seves principals visualitzacions externes fou la permanent i sistemàtica exhibició de la bandera espanyola arreu, tot aprofitant qualsevol celebració relacionada amb el règim. El general Franco, d'aquesta manera, s'apropià d'un símbol col·lectiu per als seus interessos polítics i propagandístics personals.

En el cas concret de Manresa, la documentació d'aquest apartat ens mostra les crides de l'Ajuntament a hissar la bandera espanyola en els actes amb motiu de diferents aniversaris de la "liberación de la ciudad" per part de l'exèrcit franquista, o bé l'adquisició municipal de "banderas y gallardetes", previ encàrrec a empreses com ara Cal Jorba. Tot plegat generava unes despeses significatives en uns anys marcats per les mancances de la postguerra i les cartilles de racionament.

També és interessant d'observar tota l’organització i preparació anteriors a l'ofrena pública, per subscripció popular, d'una bandera espanyola al batalló de l'exèrcit allotjat a la caserna del Carme.