El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Les organitzacions franquistes

Text introductori

La Falange

Frente de Juventudes

Sección Femenina

Ex-combatents

Ex-cautivos

Text introductori

La Falange, d'inspiració feixista, gaudia dels privilegis exclusius de ser l'únic partit oficialment existent a l'Espanya de Franco. Com a tal, estava al servei del dictador i del seu govern.

Això feia que tingués una gran influència en l’àmbit del poder municipal i que els seus dirigents locals, alguns d'ells amb gran fanatisme, incidissin en la vida quotidiana de les persones: campanyes de moralització pública (des de la vestimenta fins als continguts dels espectacles), prohibició de l’ús del català -oral o escrit- en públic, obligació dels nois entre 14 i 21 anys a fer instrucció premilitar al camp del Pujolet, i obligació per a les noies, mitjançant la "Sección Femenina", de fer "labores propias de su sexo", és a dir: "cocina, labores, trabajos manuales, corte y cultura general".

Tot plegat, a partir també del control ideològic a les escoles, on calia inculcar aquesta mena de mentalitat als nens i nenes des d’una edat ben tendre.

Cal ressenyar també els excombatientes, associació que agrupava els qui havien lluitat amb l'exèrcit franquista, i els excautivos, que pretenia aplegar "a todos los que hayan sufrido prisión o encarcelamiento durante el dominio rojo-separatista".