El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Mostra d'escrits franquistes

Text introductori

En aquest apartat llegirem una interessant selecció d'articles d'opinió, publicats a la premsa manresana de l'època, en els quals surten explicitats alguns dels principals tòpics i tergiversacions de la dictadura franquista.

Per exemple, articles contra la "gran farsa democrática" de la República, contra la "ola comunista" que envaïa i amenaçava Europa (excepte, naturalment, l'Espanya franquista, "liberada" pel dictador de la "terrible noche bolchevique"), contra la maçoneria –qualificada de "lacra social y específicamente anti-católica"-, o bé contra els jueus.

En definitiva, una mostra més del fanatisme, la intolerància i les manipulacions ideològiques i propagandístiques de l’excloent Espanya de pensament únic de Franco.