El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Assistència de les autoritats locals a diferents actes de fora de Manresa

Text introductori

Visita de Franco a Barcelona (31-5-1949)

Invitacions d'altres ajuntaments

Text introductori

Una de les obligacions institucionals de les autoritats municipals era l’assistència a actes d'afirmació franquista que es celebraven a d’altres localitats.

Sens dubte, les que més enrenou significaven eren les visites del general Franco, tant pel volum de gent que calia mobilitzar, com per les despeses que generaven. Aquest fou el cas de la visita que el dictador féu a Barcelona l'1 de juny de 1949. Des de moltes setmanes abans, una intensa correspondència oficial preparava l'acte fins als més mínims detalls. En aquest sentit, una de les tasques de l'alcalde de Manresa era vetllar perquè tots els batlles de la demarcació hi assistissin i ocupessin el lloc que tenien assignat al passeig de Colom. Al capdavall, els seus càrrecs, via governador civil, depenien del visitant.

També havia d'indicar als empresaris locals que, malgrat no ser dia festiu, tenien l'obligació de donar permís -i pagar igualment el jornal corresponent- a qualsevol treballador que volgués anar a Barcelona a presenciar l'arribada de Franco, ja que "es de gran interés que asista a su recibimiento el mayor número posible de ciudadanos". Això ajuda a entendre la gernació que aclamava les visites del dictador, com havia succeït a Manresa mateix l'any 1947.

Altres tipus d'actes als quals calia assistir eren, per exemple, el de la presa de possessió del governador civil Baeza Alegría, o bé inauguracions com la del monument a "los héroes del Bruch".