Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

Aires de renovació en la cultura

"Un art nou solament pot ésser comprès per homes nous!" (Joaquim Amat i Piniella, 27-10-1932)

 

Els aires de llibertat de la República es van encomanar també a la vida cultural. És l'època de les avantguardes artístiques i la ciutat se'n fa ressò. És l'època del racionalisme arquitectònic -del GATCPAC, Grup d'Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània- i es construeixen dos edificis modèlics: el Grup Escolar Renaixença i el nou hospital de Sant Joan de Déu. Es comencen a trencar els motlles del noucentisme. El jazz irromp amb els seus nous ritmes transcontinentals. El cine sonor obre noves possibilitats. En cercles reduïts en alguns casos, i aplegant el col·lectiu de la ciutat en altres, s'inicia també en la cultura una renovació. La Manresa endarrerida en tants aspectes batega amb els aires nous, amb força.

 

"...la cultura és l'únic mitjà que tenim perquè siguin respectats els nostres drets i la garantia que Catalunya i Espanya seguirà amb ritme accelerat el camí de la pau, del progrés i de la prosperitat" (Joan Selves i Carner, 13-8-1932)