Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

Revista "Ara"

"No hi ha a casa nostra cap associació o corporació -llevat de la penya Ara- que salvi i aixequi titànicament el patrimoni local artístic" (Josep Martí Farreras (Josep Ventallol). "Ara", novembre del 1930)

"Una revolta total en el camp estètic"

Un nucli d'intel·lectuals i artistes, oberts als corrents internacionals, va treballar l'avantguardisme i l'experimentació d'aleshores, la qual cosa anava lligada al compromís polític i social de la majoria d'ells.

Aquesta minoria de persones culturalment inquietes s'agrupen entorn de la revista i de la Penya Ara. Defensaven la contemporaneïtat i un esperit cosmopolita, contestatari i compromès amb la societat. Entre ells, hi havia Josep Martí Farreras, Joaquim Amat-Piniella, Josep M. Niubò i Joan Baptista Claret.

A la revista "Ara", segons Josep Martí Farreras, "es propugnava sistemàticament una revolta total en el camp estètic". La publicació fou efímera i aleshores els seus membres van formar la Penya Ara, que organitzà exposicions, recitals i conferències. També la Penya Renovació tingué un cert protagonisme en el camp cultural, amb l'organització de diverses activitats.