Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

Els textos de l'exposició

Aquest apartat recull el conjunt de textos–amb annexos inclosos- de l’exposició “Joves i Republicans. La República a Manresa (1931-1936)”. També en mostra d’altres que finalment es van suprimir o van ser significativament resumits.