Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

Ideals i objectius dels republicans

"(cal) arribar a aquell ideal d'una Catalunya ben lliure de tutelatges i de controls" (Joaquim Amat i Piniella, 13-4-1933)

 

Durant la República, les diferents eleccions que se celebraren a Manresa foren guanyades per coalicions de partits i entitats properes al republicanisme catalanista d’esquerres. Sorgia, així, una nova generació de polítics que per primera vegada accedia a responsabilitats de govern. La majoria de persones que la formaven havien lluitat contra la dictadura de Primo de Rivera i a favor d'uns ideals i objectius molt clars:

- el progrés social i nacional
- les llibertats individuals i col·lectives
- la regeneració global de l'acció política
- la justícia i la cohesió social
- les màximes llibertats nacionals per a Catalunya
- el reconeixement i la potenciació de la llengua i cultura pròpies
- la modernització de la ciutat i el país
- el ple reconeixement del paper i dels drets de la dona
- un ensenyament de qualitat per a totes les classes socials
- la separació de l’Església i l’Estat, com a garantia de la llibertat de consciència

Amb la República, Catalunya recuperà l’autogovern que havia perdut l’11 de setembre de 1714. Francesc Macià i Lluís Companys en serien els seus presidents.

 

Objectius i obstacles de l'obra de govern republicana a Manresa

A Manresa aquests ideals es van concretar en uns objectius ben definits, que van guiar l'actuació dels diferents governs municipals durant la República.

Objectius

- modernitzar i posar al dia la ciutat
- fomentar la cultura i l'ensenyament
- integrar les classes socials més desfavorides de la població

Però -a Manresa i a la resta de l'Estat- van topar amb nombrosos obstacles, propis d'una època convulsa, de la inexperiència i errors dels diferents governs, de l'oposició radical de les classes adinerades i de la impaciència del moviment obrer.

Obstacles

- la inestabilitat política general
- les actituds partidistes i sectàries d'uns i altres
- una crisi econòmica cada cop més forta
- una tensió social creixent

 

"...(cal) lluitar sempre per un ideal. L'utilitarisme mor. L'idealisme no mor mai" (Jaume Serra i Húnter, 17-11-1933)

"A Catalunya els problemes socials i el problema nacional estan units, i per això, no es pot resoldre l'un sense resoldre l'altre" (Francesc Macià)

"Per sobre els egoismes personals, i per sobre de totes les ambicions, hi ha Catalunya" (Francesc Macià, a Manresa, 3-1-1932)