Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

El Grup Escolar Renaixença

"(cal) arribar a aquell ideal d'una Catalunya ben lliure de tutelatges i de controls" (Joaquim Amat i Piniella, 13-4-1933)

L’obra més ambiciosa de l’Ajuntament en el camp de l’ensenyament públic fou la construcció del Grup Escolar Renaixença, batejat així amb motiu del centenari d’aquest moviment cultural i literari de recuperació de la llengua i personalitat catalanes.

Inaugurada l’any 1934 pel president Lluís Companys, amb aquesta gran escola -d'una capacitat per a 700 alumnes- es volia avançar cap a la plena escolarització i facilitar la feina educativa dels mestres. L’arquitecte municipal Pere Armengou la dissenyà segons els principis del racionalisme arquitectònic propugnat pel GATCPAC. L'edifici aprofitava al màxim la llum solar i s'estructurava en aules espaioses i ben ventilades. Fins i tot, el mobiliari interior estava pensat en funció d’assolir les millors condicions d’utilitat i polivalència.

Una pedagogia renovadora

L’equip de mestres es caracteritzà per dur a terme una tasca de renovació pedagògica, arrelada al país i a la ciutat. El conjunt d'activitats programades (sortides escolars, el gust per la lectura o la participació activa de l'alumnat en els afers de la classe) potenciaven la formació integral dels nens i nenes en contraposició al desfasat i encarcarat ensenyament tradicional.

"...aquesta República s'esforça perquè el dia de demà (els alumnes) puguin ésser ciutadans dignes i capaços de conduir-la pels camins del progrés, llibertat i justícia..." (Francesc Marcet, 14-4-1933)

"(cal) arribar a aquell ideal d'una Catalunya ben lliure de tutelatges i de controls" (Joaquim Amat i Piniella, 13-4-1933)