Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

El Pla de l’Eixample

"A tots els voltants de Manresa s'edifica de la manera més arbitrària, sense altra limitació que el caprici dels propietaris, puix en tants anys de parlar-ne encara no està confeccionat el plànol de l'eixample" (Manifest de Concentració Republicana (8 d'abril de 1931)

Des del segle XIX es reivindicava, sense èxit, un pla d'eixample que ordenés i regulés el creixement urbanístic de Manresa. Això significava, a la pràctica, que la ciutat s'havia bastit històricament segons els interessos dels constructors i dels propietaris.

Amb la República, el 1933 s'aprovà el Pla d'Eixample i Reforma Interior de Manresa. Es tracta del pla que va guiar les actuacions urbanístiques dels anys 30, per bé que, posteriorment, els ajuntaments franquistes en van fer una lectura regressiva. Encara avui, algunes de les idees del pla són vigents:

- Reformar l’entrada de la ciutat per l’estació del Nord, tot connectant-la amb el carrer del Born, i reordenar la façana sud de la ciutat.

- Reordenar el centre històric de la ciutat.

- Cobrir i traçar una nova via sobre el torrent de Sant Ignasi.

- Reorganitzar el barri de Valldaura (l’anomenat eixample de ponent).

- Crear tres noves barriades: una de xalets d'alt nivell al sector del Poblenou, i dues de casetes per a treballadors (Tortonyes i a l'actual Sagrada Família).

- Establir nous eixos de comunicació i de creixement, com ara les actuals avingudes de Tudela i de les Bases de Manresa, i carrers de Barcelona, Sant Josep i Abat Oliba, i la carretera de Viladordis.

- Convertir Puigterrà i Puigberenguer en zones verdes per al lleure dels ciutadans.

- Edificar una gran ciutat-jardí a la Parada.