Joves i Republicans.
La República a Manresa (1931-1936)

Diaris i revistes

"Fer un diari local era una bona escola de periodisme. El mateix fèiem una necrològica de compromís que un editorial sobre política internacional (...) La informació es captava al carrer, com sempre. Les noves de darrera hora, ens venien cada tarda per telèfon des de Barcelona" (Joan Baptista Claret, director d'"El Dia")

 

Durant aquella època a Manresa hi hagué una notable abundància de diaris, setmanaris, revistes i butlletins. Durant pràcticament tot el període republicà s'editaren simultàniament quatre diaris. En aquest aspecte, Catalunya vivia una època excepcionalment rica en publicacions periòdiques en català.

Els diaris i revistes d’aquesta època solien ser òrgans i portaveus dels diversos partits polítics, sindicats o congregacions religioses.

Els dos diaris més importants eren “El Pla de Bages” (Lliga Regionalista) i “El Dia” (que acabà sent l'òrgan d'Esquerra Republicana de Catalunya). Hi col·laboraven els principals polítics i intel·lectuals de l’època. Altres publicacions destacables eren els diaris “Pàtria”, "La Pàtria" i “Diario de Avisos de Manresa”, i els setmanaris “Seny” (carlins) i “El Trabajo” (CNT).
 

Sovintejava la crispació periodística

A mesura que la situació general de la República es complicava i augmentaven les tensions de tota mena, també s’encenia el to de la premsa: qualsevol tema, per secundari que fos, era motiu de crispació i d’abrandades polèmiques en les quals sovint es queia en els atacs personals i en la violència del llenguatge emprat. Una de les conseqüències d’això fou l’assalt que patiren els locals dels diaris dretans “El Pla de Bages” i “Pàtria”, després de les eleccions municipals de 1934.
 

La premsa cultural, religiosa i comercial

Dins la premsa cultural cal assenyalar la “Revista del Ateneo Obrero Manresano”, “Àmbit” (portaveu del Foment de la Sardana) i, sobretot, el “Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages”, que era una eina bàsica per al coneixement i l’estudi de la comarca.

La publicació religiosa manresana més important era la revista “Ave Maria”, la qual es difonia per tot Catalunya. En el camp econòmic, cal assenyalar la revista "Indústria i comerç". Finalment, la popular “Revista Ilustrada Jorba”, de distribució gratuïta, tenia una funció comercial i propagandística dels grans magatzems manresans.

Més ocasionalment, també sortiren publicacions de tipus escolar, humorístic i esportiu.

La Història no la protagonitzen només unes persones, sinó sobretot el conjunt de la població, és a dir, la col·lectivitat. Hi hagué també molts ciutadans anònims que amb la seva activitat quotidiana, ja sigui a la feina, en els partits polítics, en les organitzacions sindicals o en les entitats culturals i/o lúdiques, van col·laborar a enriquir els diversos aspectes d'aquella època tan intensa.

Així doncs, a banda de les 15 personalitats tractades específicament en aquesta exposició, hi hagueren moltes d'altres persones que mereixen si més no un esment. Algunes d'elles, en l'àmbit cultural, serien les següents: