Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Carta de Manuel Companys, germà del president

Missiva enviada per Manuel Companys des de Foix, amb el membret d'"Esquerra Republicana de Catalunya, el 8 de maig del 1947. Consell Directiu a França". S’hi fa referència a la recepció d’una Gramàtica Catalana i als ajuts que la Generalitat desplega entre els exiliats. Escrita dos anys després de la capitulació d’Alemanya, s’hi deixa entreveure la preocupació dels exiliats republicans davant la pervivència del règim de Franco malgrat la victòria aliada.

 

   

Transcripció de la carta