Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Correspondència amb Emili Mira

L’epistolari entre Jaume Creus i el psiquiatre Emili Mira inclou dues cartes, escrites el juliol de 1939, cinc mesos després de l’acabament de la Guerra Civil Espanyola i dos mesos abans de l’esclat de la Segona Guerra Mundial. La primera, enviada per Mira des de Londres, fa referència a la custòdia d’efectes personals, a les incerteses davant el futur (“En aquest mes decidirem si ens quedem ací [a Londres] o si ens embarquem cap a Cuba...”) i al retrobament d’exiliats catalans a la capital britànica (“Ací hi ha una colla de catalans: Carles Pi Suñer, Bosch Gimpera, Perera, Trueta, Duran Jordà, Batista i Roca, R. Gerhard, etc., però cada u ha tirat fins ara pel seu cantó i costa molt reunir-los, en part pel problema de les distàncies. N’obstant, crec que aviat farem un petit cercle que treballarà amb tot l’entussiasme per la reconquesta de la nostra terra, mai com ara vexada.”)

En la seva resposta –tramesa des de Marsella- Jaume Creus li envia records a diferents coneguts establerts a Londres. Emili Mira, finalment, aniria als Estats Units, Argentina i al Brasil, on s'hi instal·laria definitivament.

 

Carta d'Emili Mira a Jaume Creus 
   

Transcripció de la carta

Carta de Jaume Creus a Emili Mira
 

Transcripció de la carta